HỆ THỐNG TẠO ÁP DƯƠNG PHÒNG SƠN

HỆ THỐNG HÚT BỤI SƠN - HỆ THỐNG CẤP KHÍ SẠCH & TẠO ÁP CHO PHÒNG PHUN SƠN

* Yêu cầu : 

+ Cấp khí sạch đối lưu cho công nhân hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.

+ Tạo áp dương cho khu vực phòng phun sơn & phòng phơi , tránh phát tán đối lưu nguồn không khí bẩn có bụi  từ khu vực khác đến nơi có sản phẩm đã được phun sơn.

+ Hút triệt để lượng Sơn còn dư & dung môi trong phòng.

* BÊN TRONG PHÒNG PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP

 

 

* MẶT CẮT NGUYÊN LÍ BỐ TRÍ CHỤP HÚT & CẤP BÊN TRONG PHÒNG SƠN

 

 

 

* BÊN TRONG PHÒNG PHUN SƠN CÔNG NGHIỆP

Hỗ Trợ Trực tuyến

<KINH DOANH 1>0934863027

0934863027

<KINH DOANH 2 > 01202301145

01202301145

<KINH DOANH 3> 0934863027

0934863027

<HỖ TRỢ KỸ THUẬT > 01202301145

01202301145

<0934863027>

<0934863027>

0935245804

Giỏ Hàng
Có 0 Sản phẩm
Thành tiền: 0 VND
TƯ VẤN
Đăng nhập để sử dụng